Nemzeti Hírháló     Hiszünk Magyarország feltámadásában!
A Magyar Föld nem eladó!
Kigyúlt a mennybolt, zeng a Hadak útja,
Csaba királyfi gyűjti táborát...
   
ORSZÁGOS BLOKÁD III.

Szövetség az IGAZ ORSZÁGÉRT! - polgárjogi mozgalom által összefogott, a teljes Magyarországot átfogó vélemény-nyilvánító tüntetés!

December 15-e és január 20-a után - 2007. február 17-én 09:00 - 12:00 óra között ismét vélemény-nyilvánító tüntetést tartanak Magyarország számos településén.

A tüntetők magyar állampolgárok és a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt jogaikkal élve:
Követelik: a magyar társadalomban/közéletben/gazdaságban kialakult erkölcsi és gazdasági válság felelősei távozzanak a közéletből!
Követelik: felelősségük kivizsgálását és felelősségre vonásukat!

Követelésüknek BÉKÉS, félpályás, forgalomlassító vélemény-nyilvánító tüntetések formájában adnak hangot, ilyen módon fejezik ki véleményüket.

A vélemény-nyilvánító tüntetéshez előzetesen csatlakozottak több mint 150 településről érkeznek, és a pontok száma meghaladja a 80 helyet!

A vélemény-nyilvánító tüntetéshez csatlakozók jelszavakban megfogalmazott követelései:
*VALÓDI reformokat!
*Társadalmi PÁRBESZÉDET!
*JOGKÖVETŐ kormányzati és hivatali magatartást!
*FELELŐS magyar kormányt!
*VISSZAHÍVHATÓ képviselőket!
*A KÖZVETLEN demokrácia erősítését!
*PÁRTFÜGGETLEN közszogálati médiát!
*A termőföld korlátlan eladásának MEGAKADÁLYOZÁSÁT!

***********************************************

A ceglédiek csatlakoznak az országos félpályás útlezáró akcióhoz

Ennek értelmében az alábbi időpontokban tartanak a rendőrségnél bejelentett félpályás útlezárást a 4-es számú főút 66+500 - 67+000 km-szelvények között, a Budapest felé tartó oldalon:
Február 17. és február 24. 8-17 óráig.

A rendőrségi engedély minden típusú és fajtájú személygépkocsira, tehergépkocsira és mezőgazdasági vontatóra szól.

A menet rendőrségi felvezetéssel indul 8 órakor az EuroPetrol kúttól (gyülekezőhely).

Sz. Dohnál Tünde
30/305-8119

Autós demonstráció Bicskén


Szövetség az Igaz Országért - polgárjogi mozgalom által
III. országosan összehangolt útlezárásokhoz csatlakozik ismét,

Somogy megye

A kormány egyre nyilvánvalóbb diktatórikus politikája, az okt. 23-i rendőrterror, a kórházbezárások, a gyógyító munka ellehetetlenítése, az oktatás tönkretétele, az iskolák bezárása, a közalkalmazottakat súlytó intézkedések, az ország polgárainak kifosztása ellen, - és a demokrácia védelmében

2007. február 17 -én szombaton, 09,00 óra és 12,00 óra között,
ismételten félpályás útlezárást tartanak Somogy megye alábbi települései a:
Siófoki, zamárdi, földvári, teleki, enyingi, endrédi, tabi, lepsényi, balatonöszödi, nagycsepelyi, kötcsei, balatonkenesei, szárszói, balatonkenesei polgárok:
- 7-es balatonszárszi lehajtó út a 70-es útra vezető szakaszán,
- 65-ös Kiliti - Ságvár közötti szakaszán,
- 70-es Siófok MOL benzinkútnál lévő szakaszán,
Gyülekezés: Siófokon a (Makovecz) templom előtti parkolóban 8. 15-kor
Kaposvári, kaposmérői, mernyei, toponári, kaposfüredi, taszári polgárok:
- 61-es út dombóvár felé kivezető úton,
- 6505-ös út Szántód felé kivezető út városi szakaszán
Gyülekezés: Kaposváron a Hősök templománál 8. 30-kor
Nagyatádi, inkei, nagykorpádi, böhönyei, iharosberényi, berzencei, kutasi, lábodi, görgetgi, háromfai, ötvöskónyi, belegi, segesdi, polgárok:
- 68-as út Lábod felé vezető szakaszán
Gyülekezés: A helyszínen
Kadarkúti, bárdudvarnoki, lipótfai polgárok:
- Kadarkúti főút - Kaposvár felé vezető szakaszán
Gyülekezés: Kadarkúti MOL kútnál

Az útlezárások szervezője:
Civilek a Nemzetért Mozgalom Siófoki Csoportja: Varga László: 20/935-0322
Civilek a Demokráciáért Kaposvári csoportja: Dobrotka Béla: 30/687-4347
Nagyatád: Selmeczy Gyula: 30/242-2399
Kadarkút: Gimesi Miklós: 20/424-9101
Somogy megyei koordinátor: Nagyváradi Anna: 30/9660-440
A tüntetés a rendőrségen bejelentett!
Kérünk mindenkit, hozzon magával nemzeti zászlót.
Hozzon magával transzparenst, amivel kifejezi tiltakozását.
Csatlakozni a helyszínen is lehet.
Minden velünk egyetértő honfitársunkat szeretettel várunk!

***********************************************

Miért sárga a vörös csillag Budapesten?
Liberálisok és kommunisták családon belüli kétszínűsége

A megszállók Szabadság téri építményének eltávolítását célzó népszavazási kezdeményezés kapcsán többen érdeklődtek az ottani vörös csillag színeváltozásáról, amely most sárgán próbálja rombolni a magyar jelképeket és lelkeket.

Az építményen látható csillag 2002-ben változott vörösből sárgára, kétszínűsége pedig családon belüli. Úgy, ahogyan Márton Áron erdélyi katolikus püspök ezt már 1933-ban megírta - a kommunizmus és a liberalizmus ugyanazoknak a keresztényellenes erőknek a műve.

Márton Áron írásából alább közlünk részletet.

Budapest, 2007. február 16.
MVSZ Sajtószolgálat

A bolsevizmus édes gyermeke a liberalizmusnak
Márton Áron írásából

A liberalizmus a filiszter világnézete. A francia forradalomból megszületett polgáré, aki nagyképű, fitogtatott tudálékossággal ránevelődött arra, hogy az élet legnagyobb és mindig égető kérdéseit is közömbösen kezelje. Nem tagadja feltétlenül a túlvilágot, de nem is törődik vele. Lehet, hogy van Isten, de a vallás szerinte magánügy, s az életet az állam is és az egyes ember is minden valláserkölcsi kötöttségtől függetlenül rendezheti be. Legnagyobb érték szemében a független emberi ész. Az igazságot az állapítja meg s nem a valóság, az erkölcsöket a korlátlan szabadság szabályozza és nem isteni normák. Eredmény: polgári házasságával törvényhozás útján kikezdte, kettős normájával, nyers erotikába fulladt irodalmával, művészetével pedig teljesen szétdúlta a társadalom alapegységét, a családot; gazdasági téren hirdetett és alkalmazott szabadversenyével meghizlalta az élelmesek kis csoportját és a technikai fejlődés szédítő fokán megszégyenítő nyomorba nyomta a túlnyomó többséget; jogi elméletével a társadalmak élére állított minden ügyek korlátlan hatalmú intézésére egy hazug, bőbeszédű, s rendesen érdekszövetkezetek és nem a nép akaratából összeálló tehetetlen parlamentet. Azaz megteremtette, világra hozta a bőrünk egész felületén és lelkünk legbenső mélyén is égető fájdalommal szenvedett átkos, kilátástalan mai életet.

A bolsevizmus édes gyermeke a liberalizmusnak. Marx és Lenin a legkövetkezetesebb liberálisok. Nem álltak meg félúton, a liberális tételekből lehozták a legvégső következtetéseket. Kant még annyit mondott, hogy az Isten létét nem lehet bizonyítani, Marx már biztosan hirdeti, hogy nincs.

A liberális parlamentek sürgős teendőként hajszolták keresztül a házastársak elválását magkönnyítő törvényeket, s az orosz kódexben ma a házastársi viszony elő sem fordul, Lunascharszky népbiztos pedig annak idején dicsekedve közölte, hogy a megvolt családokból is egyedül az urali bányamunkásság körében 50.000-et sikerült "leépíteni". A tőke a liberális parlamentek mellett, sőt azokon keresztül úgy használta ki az ország népét, ahogy akarta, a tanácsköztársaság államkapitalizmusa pedig egy elméleti gazdasági rendszer esztelen erőszakolásával támaszt éhínséget, s a megindult éhes tömegeket lovasdandárokkal, vagy biztosabban ölő gázzal ezer számra kegyetlenül küldi a halálba.

(Erdélyi Iskola, 1933-34/5-6. sz.)

***********************************************

A Nemzeti Pedagógus Műhely állásfoglalása az iskolabezárásokkal és a budapesti közgyűlés döntésével kapcsolatban
2007. február 16., 08:35

A Nemzeti Pedagógus Műhely tiltakozik az iskolák szakmailag semmiképpen nem indokolható tömeges bezárása, illetve összevonása ellen. Felesleges ma azzal érvelni, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen szempontok és indokok alapján hozták létre ezeket az iskolákat. További sorsukat illetően nyilvánvalóan a következő szempontokat kell figyelembe venni, amelyek közül bármelyiknek a mellőzését súlyos felelőtlenségnek tartjuk: az iskolák szükségessége, a bennük felhalmozott értékek megőrzése, valamint annak a biztosítása, hogy se a diákok, se a tanárok ne kerüljenek méltatlan helyzetbe.

A Nemzeti Pedagógus Műhely az Oktatási és Kulturális Minisztérium eddig úgy-ahogy megismerhető tervezeteiből jogosnak látja azt a feltevést, hogy azokat az iskolákat kívánják bezárni, amelyek nagy értékű telken vannak vagy értékes, jó állapotú épülettel rendelkeznek, esetleg a közelmúltban jelentős erőkkel felújították. Ez felvetheti az ingatlanspekuláció gya-núját.

Helyrehozhatatlan kár lenne, ha megsemmisülne az érintett tantestületekben felhalmozott szakmai, pedagógiai tudás. A nemzeti értékek szempontjából is súlyos felelőtlenségként érté-keljük ezeknek az értékeknek az elpusztítását.

Aggodalmunknak adunk hangot a tanári életpályák megtörése miatt is. Milyen pályát kínálnak a megszűnő iskolák tanárainak?

Jóvátehetetlen kárnak tekintjük a tanulók személyiségének károsítását. Ezeknek az isko-láknak tanulói és a szüleik megfontoltan választották ezeket az iskolákat, azonosultak az iskolák szellemével, elkötelezték magukat az ezeken a helyeken tanított szakmai és közismereti tudás mellett, emberi kapcsolatokat alakítottak ki tanáraikkal, tanulótársaikkal. Mindezek megszűnnek vagy sérülnek az iskolarendszer pénzügyi szempontok által vezérelt átalakítása miatt.

A Nemzeti Pedagógus Műhely a jelenlegi kormányzatot, az érintett iskolafenntartókat teszi felelőssé a humán tőkében okozott károkért, ezért felszólítja a döntéshozókat, hogy - eredendő kötelességüknek eleget téve - az emberi értékekért vállalt felelősséggel hozzák meg döntéseiket, és mondjanak le a pénzügyi, piaci szempontok egyedüli, mindenek feletti érvé-nyesítéséről.

Ezért a Nemzeti Pedagógus Műhely elismerését és köszönetét fejezi ki Budapest képvise-lőtestületének a 2007. február 15-én hozott döntéséért, amellyel elhárította a közvetlen ve-szélyt sok iskola működése elől. Ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy megfelelő időpontban és alkalmas körülmények között szakmailag megalapozott, az emberi szempontokat messze-menően figyelembe vevő koncepció és terv szülessen a fővárosi iskolarendszer értékeket te-remtő működtetésére. A főváros közgyűlése az egyetlen lehetséges helyes döntést hozta meg. Reméljük, hogy a politikai érdekekből nem fogják felülbírálni ezt a közgyűlés bölcs határoza-tát.

2007. február 15.

Dr. Baranyi Károly
Nemzeti Pedagógus Műhely

Gloria Victis Csömör

Egységben a Szent Koronával!
Székely miatyánk
Civil Jogász Bizottság
Mementó 2006
Szekszárd Garay tér
Debreceni Kossuth tér
Szeged tüntet és kitart
Harctér
Forradalom 2006

Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Folkrádió
Feltöltődés zenével

Hírvonal: 1/222-0343
 
"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2
Hírháló ajánló
Bartina zenekar
"Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz." Zsoltárok könyve 37:3

"Azután így tanította őket: Nincs-e megírva: Az én házam imádság háza lesz minden nép számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek." Márk evangéliuma 11:17
 
Hungarian Web Toplista